Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania elementów strony w tym treści i grafik oraz kodu źródłowego. Niezastosowanie się do powyższego zakazu grozić będzie konsekwencjami prawnymi, które zawarte są w USTAWIE O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH : ( Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody autora grozi grzywną oraz karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).

Projekt i wykonanie www.creation-studio.pl